Unitats Funcionals
Unitats Funcionals
Unitat Funcional Immunoal·lèrgia Cutània

La Unitat Funcional d’Immunoal·lèrgia Cutània integra a tots els especialistes que intervenen en el procés diagnòstic i terapèutic de les malalties  que la composen (Dermatitis atòpica, Dermatitis per contacte, Urticària, Prurit, Autoimmunes).

La gestió és complexa i multidisciplinar  pel caràcter crònic de moltes de les patologies, les pautes terapèutiques  i la qualitat de vida d’aquests pacients.

És molt important un bon abordatge i seguiment  tant mèdic com psicològic en molts del casos.

El coordinador  té con a funció aglutinar a tos els professionals que hi  participen ( metges, infermeria, farmàcia , psicòloga) .

 

Coordinadora
Dra. Esther Serra-Baldrich (Dermatologia)    eserra@santpau.cat


Objectiu principal de la Unitat

Millorar l’eficiència en l’atenció dels pacients amb malalties immunoal·lèrgiques cutànies.


Equip Unitat Funcional

  • Dra. Esther Serra-Baldrich (Dermatologia)
  • Dr. Jorge Spertino (Dermatologia)
  • Dra. Esther Roé (Dermatologia)
  • Dr. Victor-Adrián Flores (Dermatologia)
  • Dr. Ruben Fernando Delgado (Oftalmolgia)
  • Dra. Esther Moga (Immunologia)
  • Dr. Oscar de la Calle (Immunologia)
  • Dra. Montse Massip (Farmàcia)
  • Dra. Sandra Ros (Psicòloga)
  • Maria Diaz (Infermera)
  • Cristina  Gely (Infermera)
  • Nuria Lizano (Infermera)

en col·laboració amb la Dra. Lorena Soto (Al·lergologia/Pneumologia)

 

Cartera de serveis per a l’atenció al pacient

  • Diagnòstic de la malaltia.
  • Detecció de comorbiditats, tractament i derivacions.
  • Exploració completa  i  proves /estudis complementaris.
  • Tractaments adequats a cada patologia (tòpics i sistèmics).
  • Seguiment del pacient.
  • Sessions formatives i educacionals amb els pacients.