Ruta de navegació

Unitat Funcional de Fibromialgia i de Sindrome Fatiga Cronica

Unitats Funcionals
Unitats Funcionals
Unitat Funcional de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica

La Unitat Hospitalària Especialitzada (UHE) de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau té com a missió coordinar l’atenció dels pacients afectats de fibromiàlgia (FM) i síndrome de fatiga crònica (SFC) de l’àrea sanitària assignada a l’Hospital.

Les funcions d’aquesta Unitat són assessorar i donar suport als equips d’atenció primària (EAP) en el procés diagnòstic i terapèutic, atendre directament els malalts derivats per a la confirmació diagnòstica i l’aplicació del tractament multidisciplinari, i realitzar el control evolutiu periòdic dels casos greus, especialment complexos o amb comorbiditat.


Coordinador:
Dr. Jordi Casademont, Servei de Medicina Interna


Secretari:
Dr. Cèsar Díaz Torné, Unitat de Reumatologia


Membres de la Unitat:

Dr. Enric Álvarez, Servei de Psiquiatria

Dra. Carme Rius, Psicologia, Servei de Medicina Interna

Dra. Helena Bascuñana, Servei de Medicina Física i Rehabilitació

Dra. Elena Català, Clínica del Dolor, Servei d’Anestesiologia

Dr. Alexandre Gironell, Servei de Neurologia

Dr. Eduard Carreras, Servei de Pediatria

Dr. Edgar Zapico, Toxicologia Biològica,  Servei de Bioquímica

Dra. Lorena Soto, Al·lergologia, Servei de Pneumologia

Helena Renom, Teràpia Ocupacional, Servei de Medicina Física i Rehabilitació

Maribel Coma, Treball Social, Direcció Infermera

 

Contacte: uhe_ssc@santpau.cat