Ruta de navegació

Unitat Funcional de Patologia Hipofisiària

Unitats funcionals
Unitat Funcional de Patologia Hipofisària-Pituitary Center of Excellence, PTCOE (Centre referent nacional i europeu en patologia hipotàlam-hipofisària)

La Unitat de Patologia Hipofisària és reconeguda com a Centre, Servei i Unitat de Referència (CSUR) d'àmbit estatal per al diagnòstic i tractament de malalties de la hipòfisi des de l'any 2020. Aquest reconeixement implica les característiques següents:

• Donar cobertura a tot el territori nacional i atendre tots els pacients en igualtat de condicions amb independència del lloc de residència.

• Proporcionar atenció en equip multidisciplinari: assistència sanitària, suport per a confirmació diagnòstica, definir estratègies terapèutiques i de seguiment i actuar de consultor per a les unitats clíniques que atenen habitualment aquests pacients.

• Garantir la continuïtat en l'atenció entre etapes de la vida del pacient (nen-adult) i entre nivells assistencials.

• Avaluar els resultats.

• Donar formació a altres professionals.

A més a més, el Pituitary Center va obtenir l'acreditació europea com a centre de referència europeu i forma part de l'European Reference Network on rare endocrine conditions (EndoERN) des de 2021. L'objectiu d'aquesta organització és abordar malalties o patologies mèdiques complexes i/o rares que requereixen un tractament altament especialitzat i una concentració de coneixements i recursos, minimitzant les diferències assistencials entre les diferents regions geogràfiques, potenciant la recerca i el seguiment epidemiològic d'aquestes patologies i identificant necessitats no cobertes amb la finalitat de millorar el tractament i el diagnòstic de les malalties endocrinològiques rares com ara les de la hipòfisi i la regió hipotalàmica. 

Actualment, la Unitat de Patologia Hipofisària està codirigida per la Dra. Anna Aulinas i el Dr. Fernando Muñoz
 
La Dra. Anna Aulinas és una endocrinòloga experta en patologia hipofisiària que es va formar amb l'endocrinòloga referent internacional en aquesta patologia Prof. Susan Webb i a la Unitat de Neuroendocrinologia del Massachusetts General Hospital (Harvard Medical School, Boston), centre líder internacional en patologia hipofisiària.

El Dr. Fernando Muñoz és cirurgià de la base del crani i de la hipòfisi i director del Servei de Neurocirurgia. Es va formar a l'Hospital de Sant Pau i va fer estades formatives en centres especialitzats en cirurgia de la hipòfisi i de la base del crani com Stanford i Miami.

Equip de la Unitat Funcional

L'equip de la Unitat inclou especialistes experts de l'Hospital de Sant Pau de diverses disciplines: Neurocirurgia, Endocrinologia, Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Oncologia, Anestesiologia, Neuroradiologia, Bioquímica clínica/hormones, Genètica, Ginecologia i Andrologia reproductiva i Radioteràpia, així com la figura del gestor de casos clínics.

Ofereix atenció integral, multidisciplinària i optimitzada per a l'avaluació i el tractament de lesions de l'hipotàlem i la hipòfisi i d'altres trastorns neuroendocrins com ara acromegàlia, prolactinomes, síndrome de Cushing, tumors hipofisiaris no funcionants, craniofaringiomes, altres lesions de la regió hipofisiària i hipotalàmica i hipopituïtarisme i dèficits hormonals de la hipòfisi de causa adquirida i no adquirida (congènita).

Tot l'equip està compromès a brindar als pacients un diagnòstic i un tractament precisos, així com una cirurgia segura, efectiva i precisa mitjançant un enfocament multidisciplinari per assolir els millors resultats, i aspira a oferir la millor experiència als pacients que pateixen aquestes patologies amb l'objectiu final de millorar la seva qualitat de vida. 


Sessions i comitès multidisciplinaris

La Unitat organitza periòdicament sessions i comitès multidisciplinaris conjunts on es discuteixen els casos més complexos per prendre decisions consensuades pensant sempre en la millor opció per al pacient, amb tractaments que inclouen observació, teràpies amb medicaments, radiació i cirurgia, i crea plans de tractament integrals personalitzats per a cada pacient considerant-ne l'edat, l'estat de salut i altres factors. 


Recerca i formació

A més, la Unitat de Patologia Hipofisària lidera diversos estudis de recerca en el camp de la patologia hipotalamohipofisària després de l'obtenció de beques de recerca competitives. Està duent a terme projectes ambiciosos per conèixer millor l'epidemiologia de les patologies hipofisiàries (la Unitat és la coordinadora i IPs d'un estudi multicèntric que inclou 16 hospitals de Catalunya), estudis dedicats a millorar les comorbiditats i complicacions cròniques després d'haver patit una patologia hipofisiària o un hipopituïtarisme i estudis per entendre la fisiopatologia de la neurohormona oxitocina en aquests pacients. Col·labora en projectes de recerca amb centres nacionals (Hospital Germans Trias i Pujol, identificació de marcadors moleculars i genètics per al desenvolupament de tumors hipofisiaris) i centres de referència internacionals en patologia hipofisària (Massachusetts General Hospital, Hospital Universitari de Basilea) i és el centre coordinador del registre ERCUSYN (el registre europeu més gran de pacients amb síndrome de Cushing). També participa en assajos clínics per a la recerca de nous fàrmacs per als pacients amb patologia hipofisiària (dèficit d'hormona de creixement, acromegàlia i síndrome de Cushing).

La Unitat rep rotants (estudiants de Medicina, especialistes en formació) nacionals i internacionals que desitgen formar-se en patologia hipofisària.