Ruta de navegació

Unitat Funcional de Salut Digital

Unitats funcionals
Unitats funcionals
Unitat Funcional de Salut Digital (USD)

La Unitat de Salut Digital de Sant Pau neix el 2022 amb l’objectiu de donar suport i facilitar la innovació digital i la transformació en clau digital a l’Hospital i a l’entorn sanitari.

Mitjançant un equip multidisciplinari, la Unitat vol potenciar l’ús innovador de la salut digital en l’entorn hospitalari gràcies a la generació d’un ecosistema de col·laboració entre professionals sanitaris, desenvolupadors tecnològics, altres centres proveïdors de salut, de recerca i innovació, de formació i docència, universitats, xarxes de pacients i cuidadors, entre altres actors rellevants.

 

Missió

Facilitar i promoure la transformació digital i innovadora dels serveis de salut a l’Hospital i l’entorn sanitari, amb l’objectiu de:

 • Facilitar la tasca assistencial del personal sanitari.
 • Millorar la qualitat, accessibilitat i sostenibilitat dels serveis a la ciutadania.

Visió

Esdevenir la unitat de referència per a l’impuls de la salut digital a l’entorn hospitalari i la validació clínica de solucions digitals sanitàries en els següents àmbits:

 • En l’àmbit intern, dins l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (professionals i ciutadania)
 • En l’àmbit extern, en l’ecosistema de salut digital nacional i internacional (administracions sanitàries, proveïdors, centres de recerca, empreses, universitats, etc).

Valors

Els valors que donen sentit a la Unitat de Salut Digital de Sant Pau són...

 • Passió i motivació
 • Creativitat i innovació
 • Orientació a l’usuari ciutadania i professionals
 • Qualitat i rigorositat
 • Confiança en el treball en equip multidisciplinari
 • Capacitats i competitivitat en el sector
 • Responsabilitat social

 

Línies de treball

La Unitat Funcional de Salut Digital coordina diferents línies d’actuació per facilitar i potenciar la salut digital al nostre Hospital i a l'entorn sanitari.

 

 

 

Suport i seguiment de projectes, iniciatives i propostes de salut digital

Aquesta línia de treball es troba emmarcada dintre de l’Àrea de Ciutadania, innovació i usuari i inclou activitats de suport als líders clínics en les diferents fases del cicle de vida dels seus projectes innovadors de salut digital a l’entorn hospitalari. En aquest sentit, s’entén com a projectes innovadors de salut digital aquells que impliquen tecnologies de salut digital, com poden ser aplicacions mòbils, web, wearables, videoconferència, altres dispositius mèdics per a la telemonitorització, realitat augmentada, robòtica, xatbot, Big Data i explotació de dades, intel·ligència artificial, sistemes d'informació hospitalaris, emmagatzematge de dades, entre altres.

L’objectiu de la Unitat és facilitar la identificació d’iniciatives, seguiment i suport als projectes en les diferents fases fins la seva implementació amb èxit, o bé salvar esculls puntuals que puguin tenir els projectes.

Centre de Validació Clínica de Solucions Digitals

Per tal de facilitar la validació de solucions digitals en l’àmbit sanitari, es crea el Centre de Validació Clínica de Solucions Digitals, en el que s’inclouen activitats relacionades directament amb la validació clínica en usuaris i entorns reals de solucions digitals i nous processos assistencials. El Centre permet pilotar l'impacte de les tecnologies de la salut obtenint evidència de la seva seguretat i viabilitat de la tecnologia en les rutes assistencials, i facilitar la transferència de la tecnologia a l’entorn assistencial. Els serveis que s’ofereixen des de la USD poden incloure des de detecció de les necessitats dels usuaris, proves de concepte o disseny de rutes en clau digital, fins a anàlisis de viabilitat, seguretat i efectivitat clínica.

Els serveis es poden oferir internament per a solucions de l’Hospital promogudes per professionals de l’Hospital, i externament per a empreses o institucions públicoprivades que adquireixen els serveis que ofereix la USD a través de la seva contractació. En aquest sentit, s’ha creat el Centre de Validacions Clíniques de Solucions Digitals  gràcies al conveni entre l'Hospital de  Sant Pau i el Barcelona Health Hub, i al suport de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

 

Equip

La Unitat de Salut Digital compta amb un equip multidisciplinari de professionals per a dur a terme la seva activitat incloent experts en informàtica, epidemiologia i estadística, tècnics d’innovació i bioenginyeria, entre d’altres.

Dra. Mar Gomis-Pastor – Direcció

Experta en la coordinació i implementació de projectes de salut digital a l’àmbit sanitari. Facultativa especialista en farmàcia clínica i Doctora Internacional en Medicina. Combina tasques assistencials en el camp del trasplantament d’òrgan sòlid, amb la Direcció de la Unitat de Salut Digital i del Centre de Validació de Solucions Digitals de l’Hospital Sant Pau.

Jesús Berdún – Coordinació operacions

Expert en salut digital. Enginyer de Telecomunicacions amb més de 10 anys d’experiència en consultoria i projectes sobre transformació digital en l’àmbit sanitari i social.

Gerardo Ontiveros – Coordinador Sistemes d’Informació

Expert tècnic i funcional en entorns digitals sanitaris. Analista de sistemes i expert en interoperabilitat. Gestió de projectes d’innovació en l’àmbit de sistemes d’informació hospitalaris.

Laura Muñoz – Responsable d’Estadística i Epidemiologia

Experta en avaluació en el camp de la salut. Llicenciada en Estadística amb més de 20 anys d’experiència donant suport metodològic i en l’anàlisi de dades en recerca clínica i Epidemiològica.

Beatriz Fernàndez-Montells – Suport projectes

Experta en anàlisi de dades, processos sanitaris i gestió de pacients. Enginyera Biomèdica enfocada al suport de pacients i professionals en projectes de salut digital.

Col·laboració de personal clínic del Servei de Farmàcia:

Anna de Dios – Responsable projectes salut mòbil

Experta en gestió de projectes de salut mòbil. Facultativa especialista en Farmàcia Clínica amb experiència assistencial en l’àrea de Cardiologia i en la coordinació de projectes eHealth multidisciplinaris.

Rebeca Pelegrín – Responsable projectes salut mòbil

Experta en gestió de persones i projectes multidisciplinaris. Facultativa especialista en Farmàcia Clínica amb experiència assistencial en l’àrea de cardiologia i actualment enfocada a la salut mòbil.
 

A part de l’equip de la USD, per tal de portar a terme les línies de treball, La Unitat de Salut Digital també comptarà amb:

 •  Un Subcomitè d’Ètica d’Investigació Clínica i Tecnològica (CEICT), adscrit i sota dependència del Comitè d’Ètica de la Investigació amb medicaments (CEIm) de l’Hospital de Sant Pau i sota la direcció del nou president Dr. Robert Belvís. Aquest subcomitè, referent nacional, està format per membres experts especialitzats en innovació  i solucions digitals, amb la funció principal d’avaluar i alhora dotar de qualitat als estudis que s’executin.
 • Una xarxa internacional d’Hospitals validadors, que participaran en els estudis clínics de pilotatge la tecnologia de forma coordinada per la Unitat de Salut Digital de Sant Pau. Aquesta xarxa permetrà assajar la tecnologia en diferents contexts clínics, culturals o socials, alhora que permetrà assolir una mostra suficient de pacients com per portar a terme l’estudi de validació.
 • Un Comitè científic assessor amb caràcter internacional per al disseny de l’estudi de validació de cada tecnologia avaluada. El Comitè estarà compost per un grup de professionals de diferents àmbits (sanitaris, ètic-legal, transferència de la innovació, sistemes d’informació, epidemiologia, i d’altres) als que s’afegiran, en cada cas, professionals experts en la patologia especialitzats en l’àrea clínica de validació. Entre els seus membres: Dra. Rosa Antonijuan, Servei de Farmacologia Clínica i CIM Sant Pau; Dra. Iluminada Corripio, Institut de Recerca de Sant Pau; Dr. Josep Estadella, Ginecologia i Obstetrícia de Sant Pau; Dr. Albert Flotats, Medicina Nuclerar i adjunt a la Direcció Mèdica per a la Recerca; Mar Gomis, directora de la Unitat de Salut Digital i del Centre de Validació Clínica de Solucions Digitals, Míriam Ors, Institut de Recerca de Sant Pau; Gerardo Ontiveiros, coordinador de Sistemes d'Informació de Sant Pau i Òscar Garcia-Esquirol, Barcelona Health Hub. 

 

L’Hospital Sant Pau, a través del seus líders clínics està impulsant diferents projectes innovadors de salut digital, alguns d’ells en els que està participant la Unitat de Salut Digital serien:

Nom: Impacto asistencial de la incorporación de la Salud Móvil mHealth en la práctica clínica del paciente trasplantado cardiaco.

Abreviatura: mHeart
IP: Mar Gomis-Pastor
Servei: Farmàcia

Nom: Uso de la mHealth para promover el ejercicio físico tras un ingreso por insuficiencia cardíaca: un ensayo clínico aleatorizado.
Abreviatura: mREHAB
IP: Sònia Mirabet
Servei: Cardiologia

Nom: Impacto asistencial de la salud móvil en el manejo integral del paciente con hipercolesterolemia y tratamiento con IPCSK9.
Abreviatura: eOCUMAB
IP: Laia Matas
Servei: Medicina Interna

Nom: Evaluación del impacto asistencial de la telemedicina mediante la salud móvil en el manejo integral del paciente con VIH en tratamiento antirretroviral.
Abreviatura: VIHrtual CARE
IP: Montserrat Masip
Servei: Farmàcia

Nom: Aplicación de la salud digital para la prevención del ictus y la promoción de salud cardiovascular en pacientes con enfermedad aterosclerótica carotídea.
Abreviatura: ePREVASC
IP: Pol Camps
Servei: Neurologia

Nom: Evaluación del impacto asistencial de la telemedicina mediante salud móvil en el manejo integral del paciente afecto de migraña.
Abreviatura: eMig
IP: Robert Belvís
Servei: Neurologia

Nom: Prevención secundaria de problemas de salud relacionados con la medicación mediante el empoderamiento del paciente a través de la Salud Digital.
Abreviatura: Codi medicament 2.0
IP: Ana Juanes
Servei: Farmàcia i Urgències

Nom: Impacto de una Fracture Liason Service de ámbito territorial tras una fractura de fémur.
Abreviatura: SomÓS
IP: Jordi Martín
Servei: Medicina Interna, Geriatria i Servei Urgències

Nom: Evaluación del impacto asistencial de la telemedicina mediante salud móvil en el seguimiento y manejo integral de la salud de la mujer afecta de endometriosis.
Abreviatura: WHAT-END (Women’s eHealth And Telemedicine for Endometriosis)
IP: Josep Estadella
Servei: Ginecologia i Obstetrícia

Nom: Desarrollo, implementación y evaluación de la estrategia de salud digital RheumAssist en la práctica clínica de personas con espondiloartritis.
Abreviatura: RheumAssist
IP: Ana Laiz
Servei: Reumatologia

Nom: Impacto asistencial de la salud móvil en el manejo integral del paciente receptor de un trasplante de médula ósea: implementación, pilotaje y ensayo clínico aleatorizado.
Abreviatura: eMedula
IP: Mar Gomis / Irene García-Cadenas
Servei: Farmàcia, Hematologia

Nom: Viabilidad, satisfacción y aceptación de una plataforma de telemedicina en Mieloma Múltiple: estudio piloto eMieloma.
Abreviatura: eMieloma
IP: Jordi López
Servei: Hematologia

Nom: Detección, seguimiento y tratamiento psicosocial escalonado on-line en pacientes con cáncer: un ensayo controlado aleatorizado.
Abreviatura: ONCOMMUN
IP Centre: Anna de Dios i Eva Juan. Estudi multicéntric. Centre de referència ICO Hospitalet
Servei: Farmàcia, Oncologia

Nom: Integración de la farmacogenética y la telemedicina mediante salud móvil para el manejo de los efectos adversos en pacientes con cáncer colorrectal.
Abreviatura: ePGx study
IP: David Paez
Servei: Oncologia

Nom: Assessment of the Individual Risk of Thrombosis in Oncology Patients
IP: Jose Manuel Soria
Grup de Recerca: Unitat de Genòmica de Malalties Complexes, Institut de Recerca de Sant Pau