Ruta de navegació

UFMAS

Unitats Funcionals
UNITAT FUNCIONAL DE MALALTIES AUTOIMMUNITÀRIES SISTÈMIQUES (UFMAS)

Les malalties autoimmunitàries sistèmiques (MAS) són un grup heterogeni de patologies causades principalment per una disfunció del sistema immune i que poden afectar diferents òrgans de la gent que les pateix.

Moltes de les MAS es consideren malalties minoritàries, però solen afectar a persones en edat productiva i poden causar una elevada morbimortalitat. Donada l’elevada heterogeneïtat de les diferents MAS, el possible compromís de diferents òrgans i la potencial gravetat, es requereixen circuits de consulta experts i d’assistència ràpids i flexibles en les diferents MAS, per poder donar una resposta clínic-terapèutica adient i millorar el pronòstic.

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau té una llarga trajectòria assistencial i d’investigació  en el maneig de les diferents MAS, així com de les seves complicacions. L'organització en forma d'Unitat Funcional permet a partir d’ara  gestionar i homogeneïtzar el procés assistencial facilitant un abordatge holístic dels malalts oferint una assistència d’excel.lència.

Tenint en compte la necessitat de transversalitat per a una assistència òptima, el circuit d'assistència de pacients amb MAS es troba dins l'estructura d'unitats funcionals de l'Hospital Santa Creu i Sant Pau.

Les Unitats Funcionals són el resultat d'aplicar un model assistencial que aglutina els diferents professionals (especialistes, gestors de casos, etc.) que participen en un mateix procés clínic en un espai de treball i de presa de decisions comú, amb el propòsit d'aconseguir una millor atenció al pacient.

Aquest model assistencial planteja un canvi de paradigma en l'activitat assistencial quotidiana, i es basa en agendes definides per procés, organització interdisciplinària i multidisciplinària, presa de decisions consensuada i gestió de recursos integrada.

Les unitats funcionals a l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau es fonamenten en acords organitzatius entre els diferents professionals i serveis per donar una resposta única, ordenada i esglaonada en l'atenció al ciutadà usuari. I fer-ho amb criteris d'equitat, eficiència i qualitat.

 

PROCÉS ASSISTENCIAL

En el cas de les malalties autoimmunes sistèmiques, el procés assistencial queda englobat dins de la Unitat Funcional de Malalties Autoimmunitàries Sistèmiques (UFMAS). Actualment la UFMAS de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau és una de les 5 unitats d'expertes acreditades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per a l'atenció d'aquests malalts dins les Xarxes d'Unitats d'Expertesa Clínica (XUEC)

L'activitat assistencial de la UFMAS es desenvolupa a diferents espais segons ho requereixin els malalts:

- Consultes Externes (Bloc A, 2a planta, Mòdul 2)

- Hospital de Dia Polivalent (Bloc A, planta 0, Mòdul 3)

- Àrea d'Hospitalització (Bloc B, planta 0)

 

ESTRUCTURA

L'estructura d'UFMAS implica a diferents serveis assistencials i està coordinada per un facultatiu especialista en aquest tipus de malalties.

Coordinador

Dr. Ivan Castellví Barranco  
reumatologia@santpau.cat

Equip unitat funcional

 • Dra. Patrícia Moya – Servei de Reumatologia
 • Dra. Berta Paula Magallares – Servei de Reumatologia
 • Dr. Jose Luís Tandaipan - Servei de Reumatologia
 • Dr. Jordi Casademont Pou - Servei de Medicina Interna
 • Dra. Nerea Hernández de Fada – Servei de Medicina Interna
 • Dr. Diego Miguel Castillo Villegas – Servei de Pneumologia
 • Dra. Hel·lena Marco – Servei de Nefrologia (Fundació Puigvert )
 • Dra. Montserrat Díaz – Servei de Nefrologia (Fundació Puigvert )
 • Dra. Esther Roé – Servei de Dermatologia
 • Dr. Lluis Querol – Servei de Neurologia
 • Dr. Jesús Díaz - Servei d'Oftalmologia
 • Sra. Sandra Ros – Psicòloga – Servei de Dermatologia
 • Sra. Susana Fernández - Infermera - Gestora de Casos


Col·laboradors de la unitat funcional:

 • Dra. Laura Martínez – Servei d'Immunologia
 • Dra. Anaïs Mariscal – Servei d'Immunologia
 • Dr. Càndid Juarez - Servei d'Immunologia
 • Dra. Montserrat Olivé – Servei de Neurologia
 • Dra. Elisa Llurba – Servei de Ginecologia i Obstetrícia
 • Dra. Beatriz Gómez – Servei de Radiodiagnòstic
 • Dra. Ana Gimenez – Servei de Radiodiagnòstic
 • Dr. Tomás Franquet – Servei de Radiodiagnòstic
 • Dra. Marta Campreciós Crespo – Servei de Cardiologia
 • Dra. Silvana Novelli - Servei d'Hematologia


Serveis adscrits

 • Reumatologia
 • Medicina Interna
 • Pneumologia
 • Nefrologia (Fundació Puigvert )
 • Dermatologia
 • Neurologia


Serveis col·laboradors

 • Immunologia
 • Radiodiagnòstic
 • Ginecologia i Obstetrícia
 • Patologia Digestiva
 • Hematologia Clínica
 • Oftalmologia
 • Otorinolaringologia
 • Cardiologia