Ruta de navegació

Unitat funcional ufpd

Unitats Funcionals
Unitats Funcionals
Unitat Funcional per a la Prevenció, Diagnòstic i Tractament de les Infeccions de Transmissió Sexual

La Unitat Funcional per a la Prevenció, Diagnòstic i Tractament de les Infeccions de Transmissió Sexual de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va nàixer al setembre de 2014.

Es tracta d’una unitat funcional i multidisciplinària d’accés universal, orientada cap a la prevenció i el control de les ITS que treballa en col·laboració amb l’Atenció Primària  i és centre de referència en l’Àrea Integral de Salut de Barcelona Dreta. És la seva voluntat treballar de forma coordinada amb la resta de proveïdors amb serveis dedicats a l’atenció dels pacients amb ITS dins de l’ A.I.S. Barcelona Dreta.

Objectius de la Unitat Funcional d’ITS

 1. Potenciar la prevenció primària i/o secundària dels pacients que siguin remesos per sospita d’ITS.
 2. Millorar la vigilància epidemiològica mitjançant:
  1. Coordinació amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona
  2. Millora de les declaracions de Malalties de Declaració Obligatòria
  3. Estudi o derivació dels contactes
 3. Adequació de la pràctica clínica:
  1. Accessibilitat universal i immediata
  2. Utilització de guies actualitzades basades en la millor evidència
  3. Disminució de la variabilitat clínica
  4. Enfocament multidisciplinari dels casos complexos
  5. Resolució de la majoria dels casos en una visita única
  6. “Counseling”
 4. Unitat de referència i consulta per als Centres d’Atenció Primària de l’A.I.S. de Barcelona Dreta.

Coordinador

Dr. Joaquin López-Contreras - Unitat Malalties Infeccioses - Servei de Medicina Interna

 

Supervisor Hospital de Día Malalties Infeccioses

Màrius Trèmols


Equip Unitat Funcional

Gemma Ballarín - Infermera Hospital de Dia de Malalties Infeccioses

Dra. Natividad Benito - Unitat Malalties Infeccioses

Dra. Virginia Pomar - Unitat Malalties Infeccioses

Dr. Alexander Rombauts- Unitat Malalties Infeccioses

Dra. Laura Escolà - Unitat Malalties Infeccioses

Dra. Sara Grillo- Unitat Malalties Infeccioses

Dra. Mª Mar Gutiérrez - Unitat Malalties Infeccioses

Dra. Antonella Simonetti - Unitat Malalties Infeccioses

Dra. Maria Gracia Mateo - Unitat Malalties Infeccioses

Dra. Nerea Luqui - Servei de Ginecologia i Obstetrícia

Dra. Cristina Vanrell - Servei de Ginecologia i Obstetrícia

Dra. Pilar Hernández - Servei de Cirurgia General i Digestiva

Dra. Caridad Morales - Servei de Dermatologia

Dr. Ferrán Sánchez - Servei de Microbiologia

Dra. Montserrat Seres - Servei d’Urgències

 

Marina Beltrán - Secretaria 

 

Serveis adscrits a la Unitat Funcional d’ITS

És tracta d’una Unitat multidisciplinària on participen 6 serveis mèdics, la unitat d’infermeria de l’Hospital de Dia de malalties d’Infeccioses i una secretària.

 • Cirurgia General i Digestiva
 • Dermatologia
 • Ginecologia
 • Malalties Infeccioses
 • Microbiologia
 • Urgències

 

Localització

La distribució de visites es realitza des de la Secretaria de Malalties Infeccioses i aquestes es realitzen de forma majoritària a  l’Hospital de Dia d’Infeccioses (Edifici A, planta 0, mòdul 4) al despatx núm. 3 o en els boxes 1 i 2.

 

Horari feiners

De dilluns a divendres de 11 a 13 hores (previa petició de visita)

 

Atenció urgent

Els Serveis d’Urgències Generals, Urgències de Ginecologia i Urgències de Dermatologia mantindran l’atenció urgent fora dels horaris de funcionament de la Unitat Funcional.

 

Contacte

Maria Beltrán- Secretaria 
consulta_infeccioses@santpau.cat