Unitats funcionals
Unitats funcionals
Unitat Funcional de Salut Digital

La Unitat Funcional de Salut Digital coordina diferents línies d’actuació per facilitar i potenciar l’eHealth al nostre Hospital i entorn sanitari. D’una banda, porta a terme el pilotatge clínic de noves tecnologies en pacients reals per obtenir una avaluació preliminar del seu impacte, al mateix temps que valora la seguretat i viabilitat d’aquestes tecnologies per ser implementades en la pràctica assistencial.

La Unitat, juntament amb el Campus Sant Pau Docent, està treballant  per oferir models innovadors de formació als professionals sanitaris en l’àmbit de la salut digital.

Aquesta Unitat coordina, a més, altres línies d’innovació emmarcades en l’Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari de l’Hospital de Sant Pau com són la salut mòbil i eConsulta, la cocreació de tecnologia, i la transferència de solucions digitals segures i de qualitat a l’entorn assistencial.

Direcció

Dra. Mar Gomis (directora de la Unitat de Salut Digital i del Centre de Validació Clínica de Solucions Digitals).

La Unitat de Salut Digital compta amb un equip multidisciplinari de professionals per a dur a terme la seva activitat incloent experts en informàtica, epidemiologia i estadística, tècnics d’innovació i bioenginyeria, entre d’altres.

Aquest equip hi ha de donar resposta al nou Centre de Validacions Clíniques de Solucions Digitals que s’emmarca dins de la Unitat de Salut Digital, gràcies al conveni entre l'Hospital de  Sant Pau i el Barcelona Health Hub,  i al suport de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
 

La Unitat de Salut Digital també comptarà amb:
 

  •  Un Subcomitè d’Ètica d’Investigació Clínica i Tecnològica (CEICT), adscrit i sota dependència del Comitè d’Ètica de la Investigació amb medicaments (CEIm) de l’Hospital de Sant Pau i sota la direcció del nou president Dr. Robert Belvís. Aquest subcomitè, referent nacional, està format per membres experts especialitzats en innovació  i solucions digitals, amb la funció principal d’avaluar i alhora dotar de qualitat als estudis que s’executin.
  • Una xarxa internacional d’Hospitals validadors, que participaran en els estudis clínics de pilotatge la tecnologia de forma coordinada per la Unitat de Salut Digital de Sant Pau. Aquesta xarxa permetrà assajar la tecnologia en diferents contexts clínics, culturals o socials, alhora que permet assolir una mostra suficient de pacients com per portar a terme l’estudi de validació.
  • Un Comitè científic assessor amb caràcter internacional per al disseny de l’estudi de validació de cada tecnologia avaluada. El Comitè estarà compost per un grup de professionals de diferents àmbits (sanitaris, ètic-legal, transferència de la innovació, sistemes d’informació, epidemiologia, i d’altres) als que s’afegiran, en cada cas, professionals experts en la patologia especialitzats en l’àrea clínica de validació. Entre els seus membres: el  Dr. Josep Estadella del Servei de Ginecologia i Obstetrícia; Dra. Iluminada Corripio,  Servei de Psiquiatria; Dra. Rosa Antonijuan del Servei de Farmacologia Clínica i CIM;  Míriam Ors, Institut de Recerca de Sant Pau i Òscar Garcia-Esquirol, Barcelona Health Hub.

 

La Unitat de Salut Digital col·labora activament en la coordinació de diferents projectes multidisciplinaris liderats per equips clínics com són:

 

Nom: Impacto asistencial de la incorporación de la Salud Móvil mHealth en la práctica clínica del paciente trasplantado cardiaco.
Abreviatura: mHeart
IP: Mar Gomis-Pastor
Servei: Farmàcia

Nom: Uso de la mHealth para promover el ejercicio físico tras un ingreso por insuficiencia cardíaca: un ensayo clínico aleatorizado.
Abreviatura: mREHAB
IP: Sònia Mirabet
Servei: Cardiologia

Nom: Impacto asistencial de la salud móvil en el manejo integral del paciente con hipercolesterolemia y tratamiento con IPCSK9.
Abreviatura: eOCUMAB
IP: Laia Matas
Servei: Medicina Interna

Nom: Evaluación del impacto asistencial de la telemedicina mediante la salud móvil en el manejo integral del paciente con VIH en tratamiento antirretroviral.
Abreviatura: VIHrtual CARE
IP: Montserrat Masip
Servei: Farmàcia

Nom: Aplicación de la salud digital para la prevención del ictus y la promoción de salud cardiovascular en pacientes con enfermedad aterosclerótica carotídea.
Abreviatura: ePREVASC
IP: Pol Camps
Servei: Neurologia

Nom: Evaluación del impacto asistencial de la telemedicina mediante salud móvil en el manejo integral del paciente afecto de migraña.
Abreviatura: eMig
IP: Robert Belvís
Servei: Neurologia

Nom: Prevención secundaria de problemas de salud relacionados con la medicación mediante el empoderamiento del paciente a través de la Salud Digital.
Abreviatura: Codi medicament 2.0
IP: Ana Juanes
Servei: Farmàcia i Urgències

Nom: Impacto de una Fracture Liason Service de ámbito territorial tras una fractura de fémur.
Abreviatura: SomÓS
IP: Jordi Martín
Servei: Medicina Interna, Geriatria i Servei Urgències

Nom: Evaluación del impacto asistencial de la telemedicina mediante salud móvil en el seguimiento y manejo integral de la salud de la mujer afecta de endometriosis.
Abreviatura: WHAT-END (Women’s eHealth And Telemedicine for Endometriosis)
IP: Josep Estadella
Servei: Ginecologia i Obstetrícia

Nom: Desarrollo, implementación y evaluación de la estrategia de salud digital RheumAssist en la práctica clínica de personas con espondiloartritis.
Abreviatura: RheumAssist
IP: Ana Laiz
Servei: Reumatologia

Nom: Impacto asistencial de la salud móvil en el manejo integral del paciente receptor de un trasplante de médula ósea: implementación, pilotaje y ensayo clínico aleatorizado.
Abreviatura: eMedula
IP: Mar Gomis / Irene García-Cadenas
Servei: Farmàcia, Hematologia

Nom: Viabilidad, satisfacción y aceptación de una plataforma de telemedicina en Mieloma Múltiple: estudio piloto eMieloma.
Abreviatura: eMieloma
IP: Jordi López
Servei: Hematologia

Nom: Detección, seguimiento y tratamiento psicosocial escalonado on-line en pacientes con cáncer: un ensayo controlado aleatorizado.
Abreviatura: ONCOMMUN
IP Centre: Anna de Dios i Eva Juan. Estudi multicéntric. Centre de referència ICO Hospitalet
Servei: Farmàcia, Oncologia

Nom: Integración de la farmacogenética y la telemedicina mediante salud móvil para el manejo de los efectos adversos en pacientes con cáncer colorrectal.
Abreviatura: ePGx study
IP: David Paez
Servei: Oncologia

Nom: Assessment of the Individual Risk of Thrombosis in Oncology Patients
IP: Jose Manuel Soria
Grup de Recerca: Unitat de Genòmica de Malalties Complexes, Institut de Recerca de Sant Pau