Breadcrumb

Unitat Funcional de Patologia Mamaria (UFPM) ok

Unitats Funcionals
Unitat Funcional de Patologia Mamària (UFPM)

L'objectiu principal de la Unitat Funcional de Patologia Mamària és assolir un diagnòstic ràpid i precís, seguit d'un consens per al tractament més eficaç acompanyat de la mínima morbiditat. A més aconsegueix escurçar significativament els intervals diagnòstic-terapèutics, millora els resultats clínics, té un impacte positiu en la supervivència dels pacients i proporciona una atenció més global i personalitzada.

La Unitat Funcional de Patologia Mamària integra a tots els especialistes que participen en el procés diagnòstic i terapèutic d'aquesta mena de tumors amb l'objectiu de crear un flux assistencial àgil, ràpid i de qualitat, i al seu torn, que els pacients tinguin des del primer moment una informació clara, precisa, homogènia i concisa del procés que pateixen.

 

Coordinadora

Dra. Bàrbara García-Valdecasas (Ginecologia)
Email: bgvaldecasas@santpau.cat

Gestora de casos

Sra. Magdalena Ciendones
Email: mciendones@santpau.cat

 

Equip Unitat funcional

L'equip està integrat per especialistes dels Serveis:

Anatomia Patològica
Anestesiologia
Cirurgia General i Digestiva
Cirurgia Plàstica
Epidemiologia Clínica i Salut Pública
Ginecologia i Obstetrícia
Medicina Física i Rehabilitació
Medicina Nuclear
Oncologia Mèdica
Oncologia Radioteràpica
Radiodiagnòstic
Infermeria
Admissions