Ruta de navegació

Unitat Funcional de Sol pelvia

Unitats Funcionals
Unitats Funcionals
Unitat Funcional de Sòl Pelvià (UFSP)

La Unitat Funcional de Sòl Pelvià (UFSP) és una iniciativa de l’Hospital de Sant Pau, l’ASSIR Guinardó i l’Hospital Dos de Maig. Aquesta nova Unitat Funcional vol ser referent al territori català i estatal en el diagnòstic i tractament d’aquesta patologia. Per aconseguir-lo, oferirà una atenció multidisciplinària, multiprofessional i multimodal de màxima qualitat, promourà la recerca i la docència, augmentarà la visibilitat de la patologia i incorporarà la visió del pacient en l’atenció.

 

 

 

Objectius:

 • Proporcionar una atenció multidisciplinària, multiprofessional i multimodal de màxima qualitat als pacients afectats de DSP, centrada en la persona:
 • Simplificar l’organització de l’atenció.
 • Millorar circuits assistencials.
 • Optimitzar l’estrategia terapèutica comuna.
 • Ser una Unitat de referència al territori català i estatal que identifiqui
 • l’Hospital de Sant Pau com a centre terciari per a l’atenció a aquesta patologia.
 • Promoure activitats de recerca entorn de les DSP.
 • Promoure el desenvolupament de projectes de recerca amb orientació translacional.
 • Promoure activitats de docència entorn del DSP. Organització d’un curs
 • periòdic amb vocació de convertir-se en referència.
 • Augmentar la conscienciació social i visibilitzar aquesta patologia fent difusió
 • dels resultats de l’activitat de la Unitat.
 • Incorporar la visió del pacient en l’atenció a la condició mitjançant contactes i
 • activitats comuns amb associacions organitzades pels propis pacients
 • (ADOPEC, ASIA entre d’altres).
 • Elaborar un Protocol d’Atenció a la Dona amb DSP adequat a l’organització en
 • una Unitat Funcional.
 • Elaborar material informatiu dirigit a pacients i professionals.
 • Incloure material audiovisual i links a la documentació consensuada.
 • Millorar l’experiència de la pacient a la Unitat personalitzant l’atenció.
 • Crear cultura de treball en equip interdisciplinari.
 • Millorar la comunicació interna entre tots els membres de l’equip. Facilitar la
 • introducció de possibles millores en els circuits.
 • Millorar la comunicació externa amb pacients i professionals externs a la
 • Unitat de l’Hospital i externs d’altres nivells assistencials, especialment ASSIR i
 • altres hospitals.
 • Millorar el nostre sistema de registre dades, vetllant per una correcta
 • codificació. Efectuar un registre de l’activitat que permeti l’explotació de dades i l’avaluació de l’activitat realitzada.
 • Planificar les inversions de manera estratègica.
 • Promoure l’anàlisi periòdica de la nostra activitat i dels resultats.

 

La Unitat Funcional de Sol Pelvia (UFSP) és una unitat transversal formada per professionals dels principals serveis que intervenen en el diagnòstic i en el tractament dels pacients amb disfuncions del sòl pelvià.

 • Servei de Cirurgia General i Digestiva
 • Servei de Patologia Digestiva
 • Servei de Ginecologia i Obstetrícia
 • Servei de Medicina Física i Rehabilitació

 

L’equip humà està integrat per:

Coordinadora: Dra. Irene Mora Hervàs (Ginecologia. Hospital de Sant Pau)
Secretària: Dra. Anna Sánchez (Cirurgia General i Digestiva. Hospital de Sant Pau)

 

 

Membres del Comitè (ordenats per Serveis):

 • Dr. Eduard Targarona – Servei de Cirurgia General i Digestiva (Sant Pau)
 • Dra. Pilar Hernández – Servei de Cirurgia General i Digestiva (Sant Pau)
 • Dra. Carmen Martínez Sánchez – Servei de Cirurgia General i Digestiva (Sant Pau)
 • Dra. Anna Sánchez – Servei de Cirurgia General I Digestiva (Sant Pau)
 • Dra. Llúcia Catot – Servei de Cirurgia General i Digestiva (Dos de Maig)
 • Dra. Berta Gonzalo– Servei de Cirurgia General i Digestiva (Dos de Maig)
 • Dr. Sergi López– Servei de Cirurgia General i Digestiva (Dos de Maig)
 • Sra. Neus Peiró– Servei de Cirurgia General I Digestiva (Sant Pau)
 • Sra. Beatriz Barceló– Servei de Cirurgia General I Digestiva (Sant Pau)
 • Sra. Mercè Rubio – Servei de Cirurgia General i Digestiva (Sant Pau)

 

 • Dr. Federico Bertoletti – Servei de Patologia Digestiva (Sant Pau)
 • Dr. Carlos Gonzalez – Servei de Patologia Digestiva (Sant Pau)
 • Sra. Inmaculada Roura – Servei de Patologia Digestiva (Sant Pau)
 • Sra. Gloria Sánchez – Servei de Patologia Digestiva (Sant Pau)
 • Dra. Irene Mora – Servei de Ginecologia I Obstetrícia / ASSIR Guinardó
 • Dra. Marta Peró – Servei de Ginecologia i Obstetrícia / ASSIR Guinardó
 • Sra. Maria Llavoré – Servei de Ginecologia i Obstetrícia / ASSIR Guinardó
 • Sra. Rosa Carmona – Servei de Ginecologia i Obstetrícia / ASSIR Guinardó

 

 • Dra. Elena Bascuñana – Servei de Medicina Física i Rehabilitació (Sant Pau)
 • Dr. Jean Claude Perrot - Servei de Medicina Física i Rehabilitació (Sant Pau)
 • Sra. Elena Montiel – Servei de Medicina Física i Rehabilitació (Sant Pau)
 • Sr. Jordi Cuartero - Servei de Medicina Física i Rehabilitació (Sant Pau)
 • Sr. Fermí Rodríguez – Infermeria (Sant Pau)
 • Sra. Cristina Ríos – Infermeria (Sant Pau)
 • Sra. Lucía Ramírez – Infermeria (Sant Pau)

 

 • Carlos Errando – Servei d’ Urologia (Fundació Puigvert)
 • Laia Sabiote – Servei d’ Urologia (Fundació Puigvert)
 • Rocío Jiménez – Servei d’ Urologia (Fundació Puigvert)