Ruta de navegació

UFMAS

Unitats Funcionals
UNITAT FUNCIONAL DE MALALTIES AUTOIMMUNITÀRIES SISTÈMIQUES (UFMAS)

Les malalties autoimmunitàries sistèmiques (MAS) són un grup heterogeni de patologies causades fonamentalment per una pèrdua de tolerància del sistema immunitari i que poden afectar diferents òrgans de la gent afectada.

Moltes MAS es consideren malalties minoritàries, però solen afectar a persones en edat productiva i poden causar una elevada morbimortalitat. Donada l’elevada heterogeneïtat de les diferents MAS, el possible compromís de diferents òrgans i la potencial gravetat, es requereixen circuits de consulta transversals, experts i d’assistència ràpida i flexibles per poder donar una resposta clínic-terapèutica adient i millorar el pronòstic.

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau té una llarga trajectòria assistencial i d’investigació en el maneig de les diferents MAS, així com de les seves complicacions. L'organització en forma d'Unitat Funcional permet gestionar i homogeneïtzar el procés assistencial facilitant un abordatge holístic dels malalts oferint una assistència d’excel·lència.

Tenint en compte la necessitat de transversalitat per a una assistència òptima, el circuit d'assistència de pacients amb MAS es troba dins l'estructura d'unitats funcionals de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Les Unitats Funcionals són el resultat d'aplicar un model assistencial que aglutina els diferents professionals (especialistes, gestors de casos, etc.) que participen en un mateix procés clínic en un espai de treball i de presa de decisions comú, amb el propòsit d'aconseguir una millor atenció al pacient.

Aquest model assistencial planteja un canvi de paradigma en l'activitat assistencial quotidiana, i es basa en agendes definides per procés, organització interdisciplinària i multidisciplinària, presa de decisions consensuada i gestió de recursos integrada.

Les unitats funcionals a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es fonamenten en acords organitzatius entre els diferents professionals i serveis per donar una resposta única, ordenada i esglaonada en l'atenció al ciutadà usuari. I fer-ho amb criteris d'equitat, eficiència i qualitat.

 

PROCÉS ASSISTENCIAL

En el cas de les malalties autoimmunes sistèmiques, el procés assistencial queda englobat dins de la Unitat Funcional de Malalties Autoimmunitàries Sistèmiques (UFMAS). Actualment, la UFMAS de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és una de les 6 unitats d'expertes acreditades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per a l'atenció d'aquests malalts dins les Xarxes d'Unitats d'Expertesa Clínica (XUEC), a més de ser un dels 7 “Centros y Servicios de Unidades de Referencia” (CSUR) del Ministeri de Salut del Govern d’Espanya en aquestes patologies.

L'activitat assistencial de la UFMAS es desenvolupa a diferents espais segons ho requereixin els malalts:

• Consultes Externes (Bloc A, 2a planta, Mòdul 2)

• Hospital de Dia Polivalent (Bloc A, planta 0, Mòdul 3)

• Àrea d'Hospitalització (Bloc B, planta 0)

 

ESTRUCTURA

L'estructura d'UFMAS implica a diferents serveis assistencials i està coordinada per un facultatiu especialista en aquest tipus de malalties.

Coordinador

Dr. Iván Castellví Barranco -Cap d'Unitat - Servei de Reumatologia
reumatologia@santpau.cat

 Equip unitat funcional

 • Dr. Hèctor Corominas - Servei de Reumatologia
 • Dra. Patrícia Moya – Servei de Reumatologia
 • Dra. Berta Paula Magallares – Servei de Reumatologia
 • Dr. José Luís Tandaipan - Servei de Reumatologia
 • Dr. Jordi Casademont Pou - Servei de Medicina Interna
 • Dra. Nerea Hernández de Fada – Servei de Medicina Interna
 • Dr. Diego Miguel Castillo Villegas – Servei de Pneumologia
 • Dra. Hel·lena Marco – Servei de Nefrologia (Fundació Puigvert )
 • Dra. Montserrat Díaz – Servei de Nefrologia (Fundació Puigvert )
 • Dra. Esther Roé – Servei de Dermatologia
 • Dr. Lluís Querol – Servei de Neurologia
 • Dr. Jesús Díaz - Servei d'Oftalmologia
 • Sra. Sandra Ros – Psicòloga – Servei de Dermatologia
 • Sra. Susana Fernández - Infermera - Gestora de Casos


Col·laboradors de la unitat funcional:

 • Dra. Laura Martínez – Servei d'Immunologia
 • Dra. Anaïs Mariscal – Servei d'Immunologia
 • Dr. Càndid Juárez - Servei d'Immunologia
 • Dra. Hye Sang Park - Servei de Reumatologia
 • Dra. Montserrat Olivé – Servei de Neurologia
 • Dra. Lorena Martín - Servei de Neurologia
 • Dra. Elba Pacual - Servei de Neurologia
 • Dra. Elisa Llurba – Servei de Ginecologia i Obstetrícia
 • Dra. Elena Granell - Servei de Radiodiagnòstic
 • Dr. Tomás Franquet – Servei de Radiodiagnòstic
 • Dr. Albert Pla - Servei de Radiodiagnòstic
 • Dra. Gloria Lozano - Servei de Radiodiagnòstic
 • Dra. Ana Giménez - Servei de Radiodiagnòstic
 • Dr. Lydia Canales - Servei de Radiodiagnòstic
 • Dra. Marta Campreciós Crespo - Servei de Cardiologia
 • Dra. Julia de Juan - Servei d'Otorrinolaringologia
 • Dr. Cèsar Orús - Servei d'Otorrinolaringologia
 • Dr. David de la Rosa - Servei de Pneumologia


Serveis adscrits

 • Reumatologia
 • Medicina Interna
 • Pneumologia
 • Nefrologia (Fundació Puigvert )
 • Dermatologia
 • Neurologia


Serveis col·laboradors

 • Immunologia
 • Radiodiagnòstic
 • Ginecologia i Obstetrícia
 • Patologia Digestiva
 • Hematologia Clínica
 • Oftalmologia
 • Otorrinolaringologia
 • Cardiologia