Ruta de navegació

Unitat Funcional Hepatocarcinoma

Unitats Funcionals
Unitat Funcional d'Hepatocarcinoma

La Unitat Funcional d’hepatocarcinoma és una estructura organitzativa multidisciplinària integrada per professionals (metges, infermeres) que participen en el diagnòstic i tractament d’aquesta patologia. Es pretén regular de forma eficient els diferents processos assistencials pels quals transita el malalt des que és diagnosticat fins a la conclusió dels diferents tractaments que requereixi. El tractament de l’hepatocarcinoma depèn de l’estadi en què es trobi el tumor i pot incloure procediments quirúrgics (resecció hepàtica, trasplantament), procediments de radiologia intervencionista (radiofreqüència, quimioembolització arterial, radioembolització), radioteràpia estereotàctica i tractaments sistèmics amb quimioteràpia o immunoteràpia. Sovint un mateix malalt ha de passar per diferents especialistes i diferents tractaments. Per aquest motiu és essencial l’estreta col·laboració dels professionals implicats a fi de facilitar al malalt aquest itinerari pel seu procés oncològic fent una utilització eficient i racional dels recursos de què disposem al nostre centre.

 

 

L’objectiu primordial de la Unitat és oferir una atenció d’excel·lència als nostres pacients amb hepatocarcinoma, promoure la investigació en aquest camp i situar l’Hospital de Sant Pau com un centre de referència en aquesta patologia.

Per assolir aquest objectiu es proposa:

 • Definir i establir un circuit eficient des de la sospita diagnòstica per reduir el temps que es requereix per arribar al diagnòstic de certesa.
 • Facilitar la presa de decisions complexes de manera consensuada en el marc del comitè de tumors hepàtics.
 • Millorar els circuits assistencials evitant la demora de les primeres visites i de l’aplicació del tractament que requereixi el malalt.
 • Mantenir un protocol assistencial actualitzat al nostre centre (derivat de les guies de pràctica clínica) i fomentar l'adherència al mateix reduint la variabilitat innecessària.
 • Afavorir el coneixement expert, la formació i la docència tant dels professionals com dels especialistes en formació i dels estudiants de grau.
 • Promoure i facilitar la investigació en aquest camp.
 • Recollir sistemàticament l'activitat realitzada en cada àmbit terapèutic, d’acord amb uns indicadors de qualitat i avaluació d’aquests.

 

La Unitat Funcional d’hepatocarcinoma està integrada per membres de diferents Serveis i el seu coordinador és el Dr. Adolfo Gallego (Patologia Digestiva) i la secretària la Dra. Paula Cerdà (Oncologia Mèdica).

 

A continuació es detallen els participants de cada Servei:

 • Servei d’Anatomia Patològica: Dra. Victoria Fuste; Dra. Justyna Szafranska
 • Servei de Cirurgia General i Digestiva: Dr. Santiago Sánchez-Cabús; Dr. Victor Molina; Dra. Belén Martín
 • Servei de Diagnòstic per la Imatge: Dr. Juan Carlos Pernas; Dra. Diana Hernández; Dra. M. Magdalena Menso; Dra. Sheila Alfonso; Dr. Rubén Guerrero; Dr. Jordi Villalba; Dr. Jorge Hernández
 • Servei d’Oncologia Mèdica: Dra. Paula Cerdà; Dr. Raul Terés
 • Servei d’Oncologia Radioteràpica: Dr. Josep Balart; Dr. Joan Carles Julià; Dra. Ana Soto
 • Servei de Patologia Digestiva: Dra. M. Àngels Escorsell; Dra. Berta Cuyàs, Dr. Adolfo Gallego;
 • Infermeria: Jorgina Serra