ORL associacions pacients

El moviment associatiu dels implantats coclears es va començar a gestar a Espanya el 1995 i va culminar amb la creació, a l'any següent, de l'Asociación de Implantados Cocleares de España, AICE.
L'associació representa a nivell espanyol els interessos de les persones sordes que són usuàries del implant coclear, i els seus objectius principals són la divulgació veraç de la informació sobre l'implant coclear en les seves múltiples aspectes i la defensa dels interessos dels propis implantats.
 
 
L'Asociación Barcelonesa de Laringetomizados (ABL) la formem gent que, per una o altra causa, s'ha vist obligat a ser operat de la laringe, perdent per això les facultats normals de parla que qualsevol persona acostuma a posseir. És justament que, per pal·liar aquesta mutilació de la nostra capacitat de comunicació oral, que l'ABL va néixer el 1969 com a punt de trobada entre persones que es troben en aquesta mateixa situació de silenci forçat.
Des de la ABL es presta tot tipus de suport a les persones laringectomitzades però sobretot, se'ls ensenya que, tot i que els sembli mentida, hi ha tècniques eficaces que els permetran tornar a parlar i a comunicar-se amb tothom tot i haver perdut les seves cordes vocals, encenent d'aquesta manera una llum d'esperança davant tan traumàtica pèrdua.