Cartera Serveis ORL

Cartera de Serveis
  • Cirurgia neoplàsica cap i coll.
  • Atenció especial a nens sords.
  • Implants coclears (adults i nens).
  • BAHA (pròtesi auditiva osteointegrada).
  • Otoneurocirurgia  avançada.
  • Cirurgia endoscòpica avançada.