orl-Formsanitaria

Formació sanitària especialitzada

Estructura de la Unitat Docent

  • Seccions
  1. Secció de laringe i patologia de cap i coll.
  2.  Secció de rinologia.
  3. Secció d’otologia.
  • Consultes externes: sis despatxos de visites completament equipats per a la patologia a què es dediquen (un per a rinologia, dos per a laringe, dos per a otologia i un despatx per a les urgències) i quatre despatxos per a exploracions i proves complementàries:

- Per audiologia infantil i d’adults, amb cabina gran on es realitza programació d’implants coclears, PEACT, otoemissions, audiologia infantil amb camp lliure i audiometria condicionada.
- Per a otoneurologia, on es realitzen VNG i proves pendulars, i rehabilitació logopèdica.
- Per a audiometria d’adults amb cabina estàndard.
- Per a proves rinològiques (rinometria acústica i RMAA).

Tots els metges de la plantilla desenvolupen activitat a les consultes. Els residents de 1r i 2n any ho fan amb el suport d’un adjunt. L’activitat al despatx d’urgències la realitzen fonamentalment els residents, de forma alterna cada dia de la setmana, sota supervisió de tota la plantilla.

  • Àrea d’hospitalització: no hi ha un nombre concret de llits assignats a l’especialitat, sinó que varien en funció de les necessitats. Cada secció té un adjunt responsable dels pacients ingressats a la sala.
  • Activitat quirúrgica: el Servei disposa de set quiròfans setmanals distribuïts de la següent forma:

Dilluns: un quiròfan d’otologia.
Dimarts: un quiròfan de rinologia i un quiròfan de laringologia.
Dimecres: un quiròfan de laringologia.
Dijous: un quiròfan de laringe i un d’otologia.
Divendres: un quiròfan de rinologia o laringologia (altern cada 15 dies).
Hi ha quiròfans extra setmanals, on es realitzen cirurgies interdisciplinàries amb els serveis de Neurocirurgia (patologia de base anterior de crani, patologia de base lateral de crani) i Cirurgia Plàstica (penjalls microanastomosats).

  • Laboratori de dissecció temporal: equipat amb microscopi, aspirador, motor de fresat.
  • Centre Atenció Primària (CAP): a la Travessera de Gràcia. Hi desenvolupen l’activitat tots els metges de la plantilla, cada matí de dilluns a dijous de forma alterna. Els residents no hi realitzen activitat.
  • Residents: la unitat docent té dues places anuals acreditades pel Ministeri de Sanitat. La plantilla actual consta de set residents.

 

Itinerari formatiu
Veure enllaç

 

Principals àrees de coneixement

El Servei pot assolir i tractar totes les patologies ORL, des de les més simples a les més complexes. Dins de cada secció hi ha una línia d’excel·lència.

Laringe i patologia cervical

- Tumors malignes de cap i coll.
- Reconstruccions complexes amb penjalls microanastomosats.
- Cirurgia de paròtide.

Rinologia

- Cirurgia endoscòpica avançada i tumors de fossa anterior.
- Proves funcionals respiratòries.

Otologia

- Cirurgia de l’implant coclear.
- Cirurgia d’angle pontocerebelós.
- Cirurgia d’implants osteointegrats i actius d’orella mitjana.

 

Contacte

Telèfon: 93 556 56 79
Correu electrònic: rpaz@santpau.cat