orl-recerca

Línies de recerca

El Servei desenvolupa tres línies principals de recerca clínica:

1. Estudi de los tumors malignes de cap i coll.
2. Permeabilitat nasal.
3. Implantació coclear

En recerca bàsica i traslacional el esforços estan centrats en l'estudi dels carcinomes de cap i coll en col·laboració amb diversos laboratoris de dintre i fora de l’Hospital.