assistencia

Assistència

Sant Pau és un hospital universitari i de referència per a tractaments que requereixen d’alta tecnologia, que centra la seva actuació a Barcelona (amb una àrea d’influència directa de 450.000 habitants) però que, per a certes malalties complexes, dóna servei a tot Catalunya, a més de tenir una notable incidència en la resta de l'Estat i projecció internacional.
Serveis Clínics
+
Serveis Clínics

Infermeria
+
Infermeria

Cos Facultatiu
+
Cos Facultatiu

Qualitat i seguretat
+
Qualitat i seguretat

HOSSPAU Menu

Assistència