Actualitat

null actualitat

Actualitat
Revista JAMA
23/12/2015
Sant Pau publica a JAMA Internal Medicine

Publicació a JAMA Internal Medicine per investigadors del grup d’Epidemiologia Clínica i Sanitària (IIB Sant Pau) 
Les infeccions respiratòries agudes no complicades són un dels principals motius de consulta a atenció primària. La majoria d’aquest tipus d’infeccions són autolimitades. No obstant, bona part dels pacients amb aquest tipus d’infecció reben antibiòtics avui dia. En aquest context, la prescripció antibiòtica diferida podria ser una estratègia per ajudar a un ús més racional dels antibiòtics en aquests tipus d’infeccions. Per aquest motiu, es va dur a terme un assaig clínic aleatoritzat i multicèntric, dissenyat per avaluar l’eficàcia i la seguretat de dues estratègies de prescripció antibiòtica diferida comparades amb la prescripció antibiòtica immediata i la no prescripció antibiòtica en pacients adults amb infeccions respiratòries agudes no complicades a atenció primària. En els casos de prescripció diferida, es recomanava als pacients que utilitzessin la prescripció antibiòtica només si els símptomes empitjoraven o si no milloraven dies després de la visita basal. 
Les estratègies diferides van presentar lleugerament major però, clínicament similar, càrrega i duració dels símptomes. Així mateix les estratègies diferides van mostrar una reducció dràstica de l’ús els antibiòtics en comparació amb l’estratègia immediata. La percepció que els antibiòtics no són efectius o no són molt efectius va ser superior en les els dos grups de prescripció diferida que en la no prescripció o en la prescripció immediata. La satisfacció va ser alta i similar entre els quatre grups. No es van observar diferències entre els 4 grups en el risc de complicacions, efectes adversos o en la necessitat de visites no programades en els 30 dies següents de l’aleatorització.
Les estratègies diferides d’antibiòtic poden ser útils en pacients amb infeccions respiratòries agudes no complicades per ajudar a l’ús racional dels antibiòtics, principalment en casos de dubtes raonables sobre la necessitat dels antibiòtics. 
Revista: 
JAMA Internal Medicine

Títol: 
Prescription Strategies in Acute Uncomplicated REspiratory Infections. A Randomized Clinical Trial. 

Autors: 
Mariam de la Poza Abad, Gemma Mas Dalmau, Mikel Moreno Bakedano, Ana Isabel González González, Yolanda Canellas Criado, Silvia Hernández Anadón, Rafael Rotaeche del Campo, Pere Torán Monserrat, Antonio Negrete Palma, Laura Muñoz Ortiz, Eulàlia Borrell Thió, Carl Llor, Paul Little, Pablo Alonso Coello, on behalf of the PDA group.
Contacte: Pablo Alonso (palonso@santpau.cat)
 

URLs relacionades
Icona URL relacionada http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid...

Icona URL relacionada http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid...