Actualitat

null Assignacio convos

Actualitat
03/10/2023
Publicació assignació definitiva de places, convocatòries desembre 2022

Avui, dia 03 d’octubre, us informem de la publicació de les assignacions definitives de les places associades a les convocatòries publicades el 30 de desembre de 2022. 

El llistat de la publicació conté les dades anonimitzades amb la corresponent puntuació definitiva del barem per codi de DLT i per codi de la convocatòria.

La informació es podrà consultar des de la pàgina web de l’Hospital utilitzant el número d’identificació personal de les convocatòries (format per 4 o 5 dígits) del que ja disposa cada candidat/a.

El personal candidat rebrà una notificació per correu electrònic, informant de la resolució i adjudicació definitiva del lloc convocat. S’establirà la data d’incorporació amb els/les responsables de cada Direcció i es comunicarà al candidat/a.

Per a tot el personal candidat que va marcar que estava interessat en els llocs resultants, s’inicia el període d’assignació dels llocs resultants que s’han derivat de les convocatòries resoltes.

Aquests llocs resultants s’atorgaran mitjançant successives adjudicacions fins a arribar a la fase de resolució externa o en el moment en què la cobertura impliqui un canvi de perfil professional que comporti una nova convocatòria.

Restem a la vostra disposició a l’adreça convocatories@santpau.cat