Ruta de navegació

Actualitat

null Dia Mundial de la Lluita contra la Depressio

Actualitat
12/01/2023
Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió

Segons dades del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el 7,4% dels homes i el 13,7% de les dones a partir de 15 anys pateixen depressió. A Sant Pau, el 2022 es van fer 2.000 visites a pacients amb depressió. Són xifres que cal tenir en compte amb motiu del Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió, que se celebra cada 13 de gener, per augmentar la visibilitat social d’aquesta malaltia i per facilitar el diagnòstic i el tractament precoços.   

La depressió és molt més que estar baix de moral. La majoria de persones experimenta tristesa de tant en tant, però de vegades aquests sentiments no desapareixen i s'acompanyen d'altres símptomes que provoquen malestar o dificultats per desenvolupar la vida quotidiana. És llavors  quan podem estar davant d'una depressió. Aquesta malaltia és molt freqüent i provoca una alta discapacitat i un fort impacte social, qui la pateix encara és víctima d'una forta estigmatització i més de la meitat de les persones que la tenen no estan diagnosticades ni tractades.

 

L’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) 2020 troba diferències estadísticament significatives respecte al 2019 pel que fa a l’augment de dones de 15 anys i més que pateixen depressió major o greu (13,7% el 2020, 9,6% el 2019) i també a l’augment de la probabilitat de patir un problema de salut mental en infants de 4 a 14 anys, la qual se situa en un 10,6% (7,5% el 2018-2019), el qual afecta es­pecialment els infants de classe social menys afavorida (13,5%).

Els símptomes de la depressió poden variar d'una persona a una altra. Els fonamentals són:

 • Baix estat d'ànim, tristesa o sentiments de desesperança.
 • Pèrdua d'interès per les activitats de les quals abans es gaudia, o disminució del plaer en realitzar-les, la majoria dels dies durant les darreres setmanes.
 • Irritabilitat (enfadar-se fàcilment).
 • Pèrdua d'energia, o cansament.
 • Desordres del son, especialment insomni.
 • Canvis en els hàbits alimentaris, que sovint produeixen variacions en el pes.
 • Dificultat per concentrar-se o problemes de memòria.
 • Pèrdua d'interès sexual.
 • Sentiments d'inutilitat o de culpabilitat.
 • Pensaments negatius, excessiva autocrítica.
 • Desitjos de mort o ideació suïcida.

 

Algunes circumstàncies que incrementen el risc de depressió són:

 • Haver patit algun episodi depressiu anteriorment.
 • Tenir antecedents de persones deprimides a la família.
 • Haver tingut experiències de pèrdua o estrès, com la mort d'éssers estimats, la pèrdua del lloc de treball, solitud, canvis en l'estil de vida o problemes en les relacions interpersonals.
 • Viure situacions conflictives en l'entorn (a la feina, a casa o en altres contextos).
 • Haver patit traumes físics o psicològics.
 • Tenir una malaltia física greu o problemes crònics de salut.
 • Prendre determinats medicaments (es pot consultar amb el metge o la metgessa). 
 • Abusar de l'alcohol o d'altres drogues (poden empitjorar la depressió). 
 • Algunes dones poden ser més vulnerables a la depressió després del part, especialment si tenen algun factor de risc dels que s'han anomenat anteriorment.