Ruta de navegació

Actualitat

null Enquesta de satisfacció PLAENSA® als usuaris dels hospitals catalans

Actualitat
28/07/2023
Enquesta de satisfacció PLAENSA® als usuaris dels hospitals catalans

Segons l’enquesta de satisfacció PLAENSA® del CatSalut del 2022, a l’àrea “Embaràs, part i puerperi” Sant Pau ha destacat amb una bona valoració de les instal·lacions i el tracte assistencial. Respecte a l’àrea de “Cirurgia Major Ambulatòria”, estem per sobre de la mitjana de Catalunya en més d’un 90% i, també en aquest cas, la sensació d’estar en bones mans s’endú la puntuació més elevada, igual que ho fa en l’àrea d’“Atenció Hospitalària amb Internament” on el grau de satisfacció global ha augmentat respecte a la revisió de 2021.

 


Embaràs, part i puerperi 


Aquests resultats engloben el nostre Hospital i als ASSIR Guinardó i Maragall (ICS). Tots els ítems avaluats es troben per sobre l’àrea estàndard del 75%, exceptuant el seguiment del postpart on l’igualem.

Cal destacar la bona valoració de les instal·lacions, el tracte de tot l’equip multidisciplinari de professionals, que demostra que els usuaris s’han sentit en bones mans durant tot el procés l’embaràs i durant l’estada a l’Hospital i el postpart. Els enquestats remarquen la satisfacció de poder triar a la persona que els acompanyava, el control del dolor durant el part i el postpart i poder estar amb el nadó després del naixement.

Informe d’Embaràs, part i puerperi

 

CMA (Cirurgia Major Ambulatòria) 


Dels barems analitzats estem per sobre de la mitjana de Catalunya en més d’un 90%. Cal remarcar la bona valoració en les dimensions de tracte dels professionals i coordinació, que han estat les millors puntuades. La sensació dels nostres usuaris, d’estar en bones mans,  s’endú la puntuació més elevada. D’altra banda, el temps d’espera per ser atès telefònicament (postintervenció) reflecteix una oportunitat d’aspecte de millora. El grau de satisfacció global augmenta respecte a l’edició anterior, feta el 2017.


Informe de Cirurgia Major Ambulatòria 

 


Atenció Hospitalària amb Internament


Els resultats presenten una remarcable valoració positiva en el tracte dels professionals, dimensió que més bons resultats ha obtingut, els usuaris afirmen sentir-se en bones mans, destaquen la seva disposició per ser escoltats i fer-se càrrec, valoren el respecte a la intimitat, el tracte d’infermeria i dels professionals facultatius. Com a oportunitats de creixement: escurçar el temps a la llista d’espera, millorar l’accessibilitat, la informació i  la comunicació dels consentiments informats abans de les proves. El grau de satisfacció global ha augmentat respecte a l’edició anterior feta el 2021. 

Informe d’Atenció Hospitalària amb Internament 

 

Sobre Plaensa


Per al sistema de qualitat d’una organització sanitària és bàsic obtenir informació sobre les preferències i expectatives de les persones a qui van destinats els serveis, sobre què es considera rellevant en cada moment i sobre com canvien aquestes preferències i expectatives, amb l’objectiu general focalitzar l’organització cap a les seves necessitats. En aquest sentit, la mesura i la quantificació de la satisfacció dels usuaris s’ha convertit en una part important de la mesura de la qualitat dels serveis des de la perspectiva dels pacients.


Al març de l’any 2002, el CatSalut va posar en marxa el Pla d’enquestes de satisfacció d’assegurats del CatSalut (PLAENSA) amb la finalitat d’estudiar l’opinió i satisfacció de totes les persones assegurades del CatSalut de manera contínua i seguint una metodologia comuna, científicament validada i contrastada, que també permetés una avaluació comparada de resultats entre els diferents proveïdors de cada línia de servei. Aquesta aproximació havia de facilitar, així mateix, la identificació d’àrees d’excel·lència i de millora per línia de servei. A més, havia de permetre identificar i mesurar els aspectes comuns de percepció i satisfacció de les persones amb la qualitat dels serveis rebuts, i identificar, a partir dels qüestionaris utilitzats, els elements que poden influir en la satisfacció o factors predictors, de gran utilitat per al CatSalut en la seva funció de comprador de serveis, permetent avançar en l’orientació de les organitzacions sanitàries a les necessitats i expectatives de la ciutadania i l’atenció centrada en la persona i basada en valors.


Més informació del projecte PLAENSA©