Ruta de navegació

Actualitat

null L’Institut de Recerca seleccionat per a les ajudes del programa Caixa Impulse

Actualitat
13/09/2018
L’Institut de Recerca seleccionat per a les ajudes del programa Caixa Impulse

El projecte “Inhibidors de la dimerització del receptor d’andrògens com una nova teràpia contra el càncer de pròstata”, de l’Institut de Recerca de Sant Pau i de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG)/Oficina de transferència de la UB, ha estat seleccionat per rebre una ajuda del programa Caixa Impulse.

Un projecte que busca desenvolupar nous fàrmacs per al tractament del càncer de pròstata (antiandrògens), amb un mecanisme d’acció (MoA) innovador. Per aquest projecte “partim de l’estructura del receptor d’andrògens (AR) dimèric, publicada l’any passat (Nadal et al., Nature Communications 2017). A partir d’aquí, hem caracteritzat per cristal·lografia de raigs X la unió de molècules petites capaces d’interferir amb la dimerització de l’AR, i que per tant, són hits  per al desenvolupament de nous antiandrògens”, Pablo Fuentes Prior, investigador del grup de Bases moleculars de les malalties de l’Institut de Recerca de Sant Pau. Aquest projecte està cooliderat per la Dra. Eva Estébanez Perpiñá de l’IBUB (Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona).

 

Programa Caixa Impulse