Ruta de navegació

Actualitat

null Premi a la millor tesi de recerca infermera per lEUI Sant Pau

Actualitat
22/11/2018
Premi a la millor tesi de recerca infermera per l’EUI Sant Pau

La Fundació Vila-Saborit amb la col·laboració de la Universitat Internacional de Catalunya  i l’Hospital Universitari Sagrat Cor convoquen cada any els “Premis Vila-Saborit de Recerca en Infermeria”. La Dra. Rosalia Santesmases, professora de l’EUI-Sant Pau, ha estat guardonada enguany amb el Premi a la millor tesi doctoral pel seu treball “Nivell d’alfabetització en salut i pràctiques d’autocura en pacients amb insuficiència cardíaca atesos a l’Atenció Primària”.

La Fundació Vila-Saborit amb la col·laboració de la Universitat Internacional de Catalunya  i l’Hospital Universitari Sagrat Cor convoquen cada any els “Premis Vila-Saborit de Recerca en Infermeria”. La Dra. Rosalia Santesmases, professora de l’EUI-Sant Pau, ha estat guardonada enguany amb el Premi a la millor tesi doctoral pel seu treball “Nivell d’alfabetització en salut i pràctiques d’autocura en pacients amb insuficiència cardíaca atesos a l’Atenció Primària”.

La tesi dirigida per la Dra. Maria Dolors Navarro Rubio i el Dr. Lluís González de Paz, tracta d’un estudi transversal multicèntric i aleatoritzat amb pacients diagnosticats d'insuficiència cardíaca que es visiten en centres d’atenció primària de l’àrea metropolitana de Barcelona (Hospitalet de Llobregat).

El nivell d’alfabetització en salut es va mesurar amb la versió espanyola del Health Literacy Survey European Union Q-47. Es va analitzar la relació entre alfabetització en salut, les pràctiques d'autocura, variables sociodemogràfiques i clíniques mitjançant test d'ANOVA. Es va dur a terme un model de regressió lineal múltiple i es va calcular la contribució relativa de cada factor al model amb un procediment de Bootstrap de remostreig.

El nivell d'autocura es va mesurar utilitzant l'Escala Europea de Autocuidado en Insuficiencia Cardíaca (EHFScBS), es va dur a terme l’anàlisi factorial confirmatori i el model de Rasch. Aquest treball d’investigació posa en valor l’ experiència  significativa en l’atenció i cura prestada als pacients amb insuficiència cardíaca alhora del paper actiu que tenen  les infermeres en la prevenció i promoció de la salut en atenció primària. A més, s’ha profunditzat  en el paper  que tenen  les infermeres i metges d'atenció primària  en l’atenció dels pacients amb baix nivell d'alfabetització de la salut per adaptar els missatges educatius per millorar la seva comprensió.