Ruta de navegació

Actualitat

null Sant Pau primer hospital a Catalunya amb un navegador bronquial per pacients amb lesions pulmonars periferiques

Actualitat
27/06/2021
Sant Pau, primer hospital a Catalunya amb un navegador bronquial electromagnètic per pacients amb lesions pulmonars perifèriques

L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és un dels pocs centres europeus i el primer de Catalunya que comptarà amb un navegador electromagnètic per realitzar broncoscòpies que utilitza una combinació d’imatges del mateix pacient per arribar a les zones perifèriques del pulmó i, així, evitar la cirurgia per abordar-les. Aquest equipament ha rebut un ajut del Fons Europeu de Desenvolupament Regional – FEDER – de la Unió Europea i és un projecte compartit de risc entre la indústria i l’Hospital.

En aquests moments, quan a un pacient se li localitza una lesió sospitosa en el pulmó en una zona perifèrica a través d’una prova d’imatge, l’única via per arribar-hi i realitzar una biòpsia o resecció és un abordatge quirúrgic. En alguns casos, com en pacients d’edat avançada o amb patologies associades, la cirurgia pot comportar certs  riscos. 

Amb el nou navegador bronquial que l’Hospital de Sant Pau ha incorporat al seu Servei de Pneumologia, els professionals que realitzen les broncoscòpies arriben fins a les zones perifèriques del pulmó utilitzant una cànula d’un diàmetre molt reduït, guiada pel professional, amb l’ajuda d’una reconstrucció virtual del pulmó del pacient a través d’imatge digital, reduint els riscos inherents a una cirurgia complexa i obtenint diagnòstics més precisos i de manera menys invasiva.

El professional veu en una pantalla la reconstrucció del pulmó del pacient i d’aquesta manera pot avançar a través dels bronquis fins a arribar als límits dels pulmons on es trobi la lesió. Un cop localitzada, a través de la guia o cànula es poden prendre mostres per analitzar-les i consensuar el millor tractament, coneixent la naturalesa exacta del teixit extret. El pacient sotmès a aquest procediment, igual que en altres processos endoscòpics, es pot incorporar el mateix dia a la seva vida normal.

En aquests moments, els estudis realitzats permeten assegurar que aquesta tecnologia augmenta el rendiment del diagnòstic més d’un 60%. Per altra banda, el navegador bronquial obre les portes a tractaments amb radiofreqüència o braquiteràpia local, en casos de càncer de pulmó o d’altres tumors.

El nou navegador bronquial de l’Hospital de Sant Pau ha estat adquirit en un 50% amb fons FEDER amb el compromís entre l’Hospital i la indústria de compartir els riscos i l’assumpció dels costos a través del balanç de resultats.