Ruta de navegació

Actualitat

null Unitat Funcional de Malalties Minoritaries que Cursen amb Trastorns del Moviment

Actualitat
24/02/2021
Unitat Funcional de Malalties Minoritàries que Cursen amb Trastorns del Moviment

L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau consolida la nova Unitat Funcional de Malalties Minoritàries que Cursen amb Trastorns del Moviment. Aquesta Unitat Funcional està dirigida pel Dr. Jaume Kulisevsky, cap de la Unitat de Trastorns del Moviment del Servei de Neurologia de l’Hospital i ofereix un model d’atenció multidisciplinari, a tot un conjunt de malalties minoritàries que impliquen una alta complexitat en l’àmbit del diagnòstic, tractament i seguiment, alhora que suposen un gran impacte per a les persones i famílies afectades.


La nova Unitat Funcional integra un conjunt de consultes monogràfiques formades per diferents especialistes que, en estreta col·laboració amb altres Serveis de l’Hospital, proporcionen tot un conjunt de recursos assistencials i d’accés a assajos clínics i a nous tractaments, a persones afectades per malalties com els Parkinsonismes atípics, la malaltia de Huntington i altres trastorns del moviment genètics, la malaltia de Parkinson d’inici precoç, les atàxies, la paraparèsia espàstica familiar o els trastorns del moviment funcionals. Alhora, integra la consulta dedicada a les teràpies avançades en trastorns del moviment com ho és l’estimulació cerebral profunda.

La Unitat Funcional de Malalties Minoritàries que Cursen amb Trastorns del Moviment té com a objectius principals agilitzar el procés de diagnòstic i de tractament integral dels pacients i familiars afectats, aplicar tècniques diagnòstiques i terapèutiques especialitzades i d’última generació, planificar el tractament i seguiment dels pacients de manera individualitzada i consensuada, proporcionar accés  a nous fàrmacs i/o tractaments innovadors, desenvolupar nous abordatges diagnòstics i terapèutics i facilitar l’accés a assajos clínics i a altres estudis que augmentin el coneixement i millorin el maneig d’aquestes malalties.