Ruta de navegació

Actualitat

null Sant Pau i el CIBERCV descriuen una nova tecnica per detectar les cicatrius post infart de miocardi mitjançant bioimpedancia

Actualitat
27/02/2018
Sant Pau i el CIBERCV descriuen una nova tècnica per detectar les cicatrius post infart de miocardi mitjançant bioimpedància

Investigadors del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV) del grup de Joan Cinca de Sant Pau, han descrit recentment una nova tècnica per identificar àrees de cicatrius en pacients amb infart de miocardi mitjançant mapeig endocardi de la impedància elèctrica tissular.

En un estudi preclínic realitzat en un model porcí d’infart de miocardi crònic s’evidencia que aquest procediment pot permetre el reconeixement de la cicatriu de l’infart i, teòricament, no està influenciat per canvis en la seqüència d’activació cardíaca. “L’exacta identificació de zones de cicatriu és fonamental per a que l’ablació elèctrica de les arrítmies en pacients que han patit infart de miocardi proporcioni òptim resultats”, indica el Dr. Cinca.

Actualment, la identificació de les àrees de cicatriu es basa en un mapatge de voltatge, és a dir, analitzar el voltatge dels electrocardiogrames locals, per això els investigadors del CIBERCV han obert una nova via, segons explica el cap del grup. “El nostre estudi mostra el mapatge de la impedància elèctrica aportat avantatges sobre el mapatge de voltatge i, per tant, la utilització simultània d’ambdós procediments permetrà una millor detecció de zones de fibrosi i, en definitiva, millors resultats en pacients sotmesos a ablació de les arítmies ventriculars”, indica Cinca.

Un estudi pioner

Aquest estudi del CIBERCV és el primer de les seves característiques en analitzar la capacitat de reconèixer àrees de cicatriu d’infart utilitzant un punt de vista novedós basat en la medició del catèter de la impedància elèctrica, una propietat del cor que està influïda per les característiques estructurals intrínseques del teixit. Investigacions prèvies van mostrar que aquesta impedància és menor en la cicatriu de l’infart que en el miocardi normal, i aquesta circumstancia permet el reconeixement de la regió necròtica.

 

Article de referència:

Endocardial infarct scar recognition by myocardial electrical impedance is not influenced by changes in cardiac activation sequence. Amorós-Figueras G, Jorge E, Alonso-Martin C, Traver D, Ballesta M, Bragós R, Rosell-Ferrer J, Cinca J.  Heart Rhythm. DOI: https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2017.11.031