Events

null Dia Mundial de la Miastenia

Events
01/06/2021
Dia Mundial de la Miastènia

Avui, 2 de juny, és el Dia Mundial de la Miastènia Gravis una malaltia minoritària, de causa autoimmune i crònica, més freqüent en dones, que provoca debilitat o fatiga muscular perquè afecta els músculs esquelètics del cos. Allò dificulta o impedeix a aquests realitzar tasques que en condicions normals es fan amb facilitat. És, de facto, incurable i la pateixen una de cada 50.000 persones.

Fins el 20% de casos d’aquesta malaltia venen associats amb la presència de tumors tímics i, Sant Pau, és l’únic centre de tot l’Estat que té un Grup multidisciplinari per a l’abordatge quirúrgic de la miastènia i els tumors tímics, una tècnica que potencia l’eficàcia de la intervenció i millora les complicacions postquirúrgiques. El seu Comitè multidisciplinari inclou especialistes d’Anatomia Patològica, Oncologia, Radioteràpia, Diagnòstic per la Imatge, Medicina Nuclear, Cirurgia Toràcica i Neurologia.

L’Hospital és a més Centre de referència (CSUR) en aquesta patologia amb la Unitat Funcional de Malalties Neuromusculars (UMNM) i lidera el banc de dades d’aquesta patologia.

Més informació per als pacients

Asociación Miastenia de España (AMES)