Xerrades Alzheimer

Asset Publisher

null Actualitzacions en Pediatria 2017-18-Docencia

Asset Publisher
23/05/2018
Actualitzacions en Pediatria 2017-18
Del 26 d’Octubre 2017 al 24 de Maig 2018

Des de fa anys, som conscients de la ràpida evolució de les diferents sub-especialitats de
Pediatria, i de la necessitat d’una constant formació per tal de promoure una atenció adequada
als nostres infants. És per això que realitzem anualment unes sessions d’actualitzacions,
dirigides inicialment al personal mèdic del nostre propi Servei, però als que assisteixen cada
vegada més personal d’infermeria pediàtrica i pediatres d’atenció primària, especialment de la
nostra àrea d’influència. 

Aquestes sessions constitueix un instrument essencial per a la difusió del coneixement, ja sigui generat fora o dins del propi servei i estan acreditades amb 5,2 crédits.

Banner programa xerrades alzheimer

Programa Alzheimer xerrades
+
Xerrades divulgatives per a familiars de persones amb Alzheimer

Programa del cicle